A+ A-fot. S. Brodacki Krajowy Cech Fotografów
Zdjęcie Szymon Brodacki Krajowy Cech Fotografów
karta kalendarza 2018 październik
październik 2018
KSSE banner
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
GZM - banner
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Punkt PSF - plakat
Punkt PSF - plakat
Reklama - wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych
Reklama - wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych
slideshow html
   


logo EU2020

Witamy na nowej stronie internetowej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach.


Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest największą organizacją pracodawców w województwie śląskim. Powstała w 1922 roku, potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób i obecnie za pośrednictwem organizacji terytorialnych i przedsiębiorców daje ponad 30 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w organizacji funkcjonuje 71 komisji egzaminacyjnych. Promujemy najlepszy system edukacyjny w Polsce. Rzemiosło - jest konkret!

Aktualności

2021-07-22Ruszył konkurs Rządowego Programu 'Polski Inkubator Rzemiosła' Edycja 2021

Szanowni Państwo,

od dnia 21 lipca 2021 roku od godziny 15:00 możliwe jest złożenie wniosków w ramach projektu Polski Inkubator Rzemiosła. Temat został poruszony podczas konferencji współorganizowanej przez Izbę Rzemieślniczą MŚP oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, która odbyła się 25 czerwca 2021 roku. Poniżej znajdą Państwo link do artykułu informującego o rozpoczęciu konkursu i możliwości składania wniosków oraz link do Systemu Obsługi Dotacji, w którym należy dokonać rejestracji celem złożenia wniosku.


Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00.

 

Link informacyjny:

https://niw.gov.pl/program-polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/

 

Link do Systemu Obsługi Dotacji:

https://generator.niw.gov.pl/

Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.

W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:

  1. Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
  2. Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

 

Maksymalna kwota dotacji to 20 000 zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane oraz możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.

 

Więcej szczegółów można uzyskać po kliknięciu:

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numer telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.

 

Zachęcamy do składania ofert. 

2021-07-19Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR podpisane 16 lipca 2021 roku

Szanowni Państwo,

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński podpisał w piątek 16 lipca br. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR. Rezygnacja z poboru podatku to element strategii walki z pandemią oraz wyraz odpowiedzialności państwa za swoich obywateli.

Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy.
Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.
To już kolejna, obok Tarcz PFR i Tarcz branżowych forma pomocy dla przedsiębiorców, których dotknął koronawirusowy kryzys.

Link do informacji:
https://www.gov.pl/web/finanse/rozporzadzenie-w-sprawie-braku-pit-i-cit-od-tarczy-finansowej-podpisane-przez-ministra

2021-07-12Informacja na temat zaniechania poboru podatku od umorzonych subwencji PFR otrzymana z Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy wiadomość z Ministerstwa Finansów z Wydziału Komunikacji Elektronicznej z Biura Komunikacji i Promocji dotyczącą zaniechania poboru podatku od umorzonych subwencji PFR.
Szczegóły poniżej:

Brak PIT i CIT od Tarczy Finansowej

 

  • Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzonych subwencji PFR.
  • Rozporządzenie wejdzie w życie przed 20 lipca br., czyli przed terminem rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
  • Zaniechanie poboru podatku nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych tą subwencją.

 

Trwają prace nad rozporządzeniem,  w sprawie braku podatku PIT i CIT od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Aktualnie rozporządzenie to zostało skierowane do uzgodnień i opiniowania. Z projektem można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji

 

Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Rozporządzenie będzie wywoływało skutki także na kolejne lata dla przedsiębiorców, którzy w wyniku strat będą obniżać podatek w następnych latach. To już kolejna, obok Tarcz PFR i Tarcz branżowych forma pomocy dla przedsiębiorców, których dotknął koronawirusowy kryzys.

 

„Zaniechanie  poboru podatku od przychodów z tytułu umorzenia subwencji z PFR nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych subwencją.  Koszty sfinansowane z udzielonej subwencji kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wydatki pokryte z takich środków stanowią koszty podatkowe, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji” – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Link:
https://www.gov.pl/web/finanse/brak-pit-i-cit-od-tarczy-finansowej
 

gov.pl/finanse

2021-07-05Program 'Dobry Start'- od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku można składać wnioski online

Szanowni Państwo,

przekazujemy poniżej informację otrzymaną z ZUS z oddziałem w Chorzowie na temat programu „Dobry Start”, który stanowi inwestycję w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zapraszamy do zapozniania się poniższą treścią:

 

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

* przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,

* na portalu PUE ZUS,

* na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

* do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,

* w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

* na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00

* w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl, * we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,

* w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-start).

Więcej informacji na https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start


 


 

2021-06-27XL Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

27 czerwca 2021 roku odbyła się jubileuszowa, 40 Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę.
Licznie zgromadzeni pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, podczas której Akt Zawierzenia odczytał Prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Prof. Jan Klimek. Po Mszy Św. odbyła się droga krzyżowa.

Zwieńczeniem pielgrzymki było uroczyste wręczenie trzech Szabli im. Jana Kilińskiego pod pomnikiem
Św. Jana Pawła II. Jednym z kawalerów Szabli został duszpasterz Rzemiosła Polskiego ks. Krzysztof Rusiecki.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w Pielgrzymce wszystkim pracownikom, rzemieślnikom i ich rodzinom oraz  przedstawicielom władz cechowych.

 

Grzegorz Miketa

Dyrektor Naczelny

Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6

2021-06-25Konferencja 'Polski Inkubator Rzemiosła'

25 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja pt. Polski Inkubator Rzemiosła. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Izba Rzemieślnicza w Katowicach. Ministerstwo Rozwoju reprezentowała Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu oraz Pani Paulina Woźniecka - Naczelnik ds. Rzemiosła. Konferencja zgromadziła Prezesów, Dyrektorów oraz Pracowników Cechów, Członków Komisji Egzaminacyjnych i rzemieślników. Przybyli również liczni przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z całego województwa na czele z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Panem Grzegorzem Sikorskim.

 

Pani Minister Olga Semeniuk prezentowała założenia projektu Pt. Polski Inkubator Rzemiosła, odnosząc się również do nowej Ustawy o Rzemiośle. W kolejnej części konferencji za pomocą aplikacji multimedialnej wysłuchaliśmy wystąpienia członka Rady Narodowego Instytutu Wolności, Pana Piotra Wasilewskiego.

 

Był również czas na dyskusję i zadawanie pytań. Rzemieślnicy pytali o wsparcie legislacyjne dla MŚP, zwiększenie roli doradców zawodowych w szkołach podstawowych oraz sposób podziału środków z budżetu Państwa przewidzianych w Polskim Inkubatorze Rzemiosła.

 

Dziękujemy za liczne przybycie wszystkim uczestnikom konferencji, również mediom, które rejestrowały jej przebieg. Składamy również serdeczne podziękowania Panu Prezydentowi Marcinowi Krupie za udostępnienie sali konferencyjnej.

 Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7 
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11

2021-06-15Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Szanowni Państwo,
14 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Rzemieślniczej MŚP w Katowicach.
Dziękujemy za uświetnienie tego wydarzenia Doradcy Prezydenta RP Pani Agnieszce Lenartowicz-Łysik, która wręczyła Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielom Rzemiosła.
Dziękujemy wszystkim Gościom i Uczestnikom wydarzenia.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich uhonorowanych Odznaczeniem:
     Pani Maria BANACHOWICZ
     Pan Jacek BARA
     Pan Artur FRIDBERG
     Pan Zdzisław HUDAK
     Pan Ernestyn JANETA
     Pan Jan KLIMEK
     Pan Henryk MICHALIK
     Pan Janusz PATERMAN
     Pani Danuta PIETRAS
     Pan Janusz RYNIEWICZ
     Pan Grzegorz SKUDLIK

Dokonano również wręczenia pucharów Laureatom Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Fryzjerestwa, który został rozstrzygnięty 16 maja 2021 roku.
Gratulujemy zwycięzcom.


Foto 1

Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że prof. Jan Klimek, Prezes Izby Rzemieślniczej MŚP, przyjął Komanderię Zasługi św. Wojciecha za zasługi dla Ojczyzny i Kościoła z rąk Prezesa Stowarzyszenia Autorów Polskich gen. Zbigniewa Gretki reprezentującego Kapitułę św. Wojciecha.
Foto 12

2021-06-15Oferta pracy: Specjalisty ds. aktywnego pozyskiwania uczestników i uczestniczek do Projektu 'Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP' CZĘSTOCHOWA

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
poszukuje pracownika
do Punktu Rekrutacyjno –Informacyjnego w Częstochowie

na stanowisko:

Specjalisty ds. aktywnego pozyskiwania uczestników i uczestniczek do Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

 Główne zadania:

• działania informacyjno-promocyjne dotyczące możliwości udzielania dofinansowania dla mśp w zakresie usług rozwojowych z BUR

• wspieranie merytoryczne przedsiębiorców w zakresie przygotowania i wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej, zapewnienie pomocy przy wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych,

• przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń rekrutacyjnych,


Wymagania:

• wykształcenie minimum średnie

• doświadczenie we współpracy z Przedsiębiorcami

• dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów word, excel)

• zdolności organizacyjne

• odpowiedzialność

• systematyczność

• zaangażowanie

• komunikatywność

• umiejętność analitycznego oraz twórczego myślenia

• samodzielność


Oferujemy:

•  umowę o pracę

 

 

2021-06-11Walne Zgromadzenie Śląskiego Cechu Złotników, Jubilerów i Grawerów w Katowicach

Szanowni Państwo,
W dniu 10 czerwca w siedzibie Izby Rzemieślnicznj MŚP w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Śląskiego Cechu Złotników, Jubilerów i Grawerów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Izby Rzemieślniczej: prof. Jan Klimek oraz Dyrektor Naczelny Grzegorz Miketa.
Dziękujemy za zaproszenie i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

Foto 1
Foto 2
Foto 3

2021-06-11Walne Zgromadzenie Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu

Szanowni Państwo,
W dniu 9 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu. Obrady poprowadził Starszy Cechu Ryszard Genge. Udział  w wydarzeniu wzięło kilkudziesięciu Rzemieślników oraz zaproszonych Gości. Dziękujemy za zaproszenie i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

Logo partnerów

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1206982 gościem.