A+ A-
2019-11-04Kurs Fal i Pierścieni 13 listopada 2019 roku

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu Fal i Pierścieni, który jest organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin spotkania to: 13 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Izby (plac Wolności 12, 40-078 Katowice) - salka fryzjerska.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do e-mailowego (izba@ir.katowice.pl) lub telefonicznego (32 259 62 61 wew. 102 lub 103) zgłaszania się.

ZAPRASZAMY!

2019-10-30Ruszył projekt pn. Śląskie.Zawodowcy - 18 mln zł na kształcenie zawodowców na Śląsku

19 porozumień o współpracy z samorządami podpisanych!

Ruszył projekt „Śląskie. Zawodowcy”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (KSSE), Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (IRMŚP) i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (RIG).

W latach 2019-2020 na działania podejmowane w ramach tej inicjatywy zostanie przeznaczonych ponad 18 mln zł.

„Śląskie. Zawodowcy” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego). - Dzięki projektowi 'Śląskie. Zawodowcy' młodzi ludzie będą mogli skorzystać z wartościowych staży, praktyk i szkoleń zawodowych. Naszym celem jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół o profilu zawodowym w województwie śląskim do kluczowych potrzeb gospodarki – podkreśliła prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE, podczas konferencji „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy'. – Dążymy do tego, aby wchodząc na rynek pracy, przyszli pracownicy byli przygotowani praktycznie i posiadali potrzebne kompetencje oraz kwalifikacje – dodała.

Podczas konferencji „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy', która odbyła się 29 października 2019 r. w Katowicach, KSSE podpisała 8 listów intencyjnych o współpracy przy projekcie z prezydentami miast i starostami powiatów: Gminy Miasta Częstochowa, Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Gliwice, Gminy Miasta Jaworzna, Miasta Katowice, Miasta Tychy, Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Starostwa Powiatowego w Żywcu. – Wspólnie z przedsiębiorcami i samorządami będziemy wdrażać rozwiązania gwarantujące poprawę rynku pracy, odpowiadającego na potrzeby pracodawcy i pracownika – mówił dr Janusz Michałek, prezes KSSE. – W ten sposób tworzymy jeszcze lepszy klimat społeczno-gospodarczy i przyczyniamy się do dynamicznego rozwoju regionu – zaznaczył.

Partnerzy projektu i wydarzenia (KSSE, RIG i IRMŚP) - w obecności członków zarządu województwa śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty - podpisali łącznie 19 listów intencyjnych o współpracy z samorządami w ramach inicjatywy „Śląskie. Zawodowcy”.

- Współcześnie, jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją firmy, jest brak wykwalifikowanego personelu, a talenty rodzą się w szkołach zawodowych. Dlatego tak ważne jest podkreślenie, że szkolnictwo zawodowe jest atrakcyjnym kierunkiem kształcenia z przyszłością, dającym możliwości dalszego rozwoju, budowania kariery czy otwarcia własnej firmy – ocenił prof. Jan Klimek prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. - Cieszę się, że projekt „Śląskie. Zawodowcy” umożliwi wielu młodym osobom lepiej przygotować się do ich przyszłego zawodu – dodał.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele zarządu województwa śląskiego, prezydenci miast, starostowie powiatów i naczelnicy wydziałów. Sygnatariuszami listów intencyjnych byli: Gmina Miasta Częstochowa, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice, Gmina Miasta Jaworzna, Miasto Katowice, Miasto Tychy, Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Starostwo Żywieckie, Miasto Bytom, powiat raciborski, powiat wodzisławski, Miasto Zabrze, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Chorzów, Miasto Mysłowice, powiat bieruńsko – lędziński i powiat mikołowski. W konferencji wzięli także udział dyrektorzy oraz przedstawiciele kadry pedagogicznej szkół zawodowych województwa śląskiego.

2019-10-17Kurs Pedagogiczny - od 23 października 2019 roku

Zapraszamy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Zajęcia rozpoczną się od dnia 23 października 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej przy Placu Wolności 12.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do e-mailowego lub telefonicznego zgłaszania swojego udziału w kursie.

Osoba do kontaktu:
Bożena Tarapacz - tel. 32/259 62 61 do 5, wew. 103,
e-mail: bozena.tarapacz@ir.katowice.pl

2019-10-15Konferencja w Katowicach - Pracownicze Plany Kapitałowe

Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo będzie dotyczyć większości przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych.

Jak każdy nowy program, Pracownicze Plany Kapitałowe rodzą z pewnością wiele pytań, wątpliwości i wyzwań. W jaki sposób wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała PPK? Czy i jakich dostosowań wymagać będą systemy kadrowo-płacowe? Jak informację o PPK przedstawić pracownikom?

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo na konferencji, która odbędzie się 24 października br. w Katowicach o godz. 9.00 w hotelu Monopol przy ul. Dworcowej 5.

Chcemy skupić się wyłącznie na praktycznych aspektach wdrażania i funkcjonowania PPK. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych prelegentów będą mogli Państwo poznać zasady tworzenia Planów, dowiedzieć się w jaki sposób wybrać instytucję zarządzającą, jak również rozstrzygnąć kwestie prawne i podatkowe, związane z uruchomieniem i działaniem PPK.

Dopełnieniem spotkania będą krótkie prezentacje renomowanych instytucji finansowych, planujących zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w konferencji pozwoli na sprawne wdrożenie PPK w Państwa firmie. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stroniehttps://konferencje.rp.pl/wydarzenia/7/1404-ppk-przewodnik-pracodawcy

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła wydarzenie Patronatem Honorowym.

2019-09-20Spotkanie - Rynek Rządowych Zamówień Publicznych w USA

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Polish American Chamber of Commerce North East zapraszają na spotkanie inaugurujące cykl seminariów poświęconych promowaniu wiedzy na temat polskiego oraz amerykańskiego rynku zamówień publicznych.

Celem seminariów jest szerzenie wiedzy na temat rynków zamówień publicznych oraz PPP w Polsce i USA, jak również przedstawienie potencjalnych możliwości udziału na powyższych rynkach przez przedsiębiorców z obu krajów. Seminaria skierowane są do osób zainteresowanych regulacjami prawnymi oraz praktyką funkcjonowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego w USA oraz w Polsce, w tym: przedsiębiorców, przedstawicieli izb handlowych oraz gospodarczych, ekonomistów, prawników, jak również studentów kierunków prawniczych oraz ekonomicznych. W ramach spotkania inauguracyjnego zaprezentowane zostaną podstawowe informacje na temat rynku rządowych zamówień publicznych w USA.

Seminarium odbędzie się 25 września 2019 roku o godzinie 16:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Aula nr 1 (ul. Bankowa 11B, Katowice)

Plan seminarium

Godz. 16:00-16:15 Przywitanie uczestników
Dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski - Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej

Godz. 16:15 - 16:45 Przedstawienie idei seminariów poświęconych współpracy Polsko-Amerykańskiej w obszarze zamówień publicznych i PPP
Sabina Klimek - Wiceprezes Polish American Chamber of Commerce North East, były konsul i radca handlowy, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku

Godz. 16:45 - 18:00 Rynek rządowych zamówień publicznych w USA. Wprowadzenie.
Dr hab. prof. UŚ Michał Kania - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stypendysta Fundacji Fulbright (Waszyngton, DC)

Godz. 18:00- 19:00 Networking i dyskusja

Szczegółowe informacje oraz zapisy są dostępne na stronie: https://evenea.pl/event/szkolenieusa/

2019-09-20Bezpłatne szkolenie - Pracownicze Plany Kapitałowe

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenia otwarte na temat ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

W związku z tym, że PPK obowiązują zarówno pracodawców jak i pracowników zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, gdzie można będzie pozyskać niezbędne informacje.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej dnia 9 października 2019 roku o godzinie 9:30.

Formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu, dostępny jest na stronie internetowej: www.mojeppk.pl/szkolenia
plakat szkolenie PKK

2019-09-17Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjno-zawodowym 'Śląskie. Zawodowcy'

Zaproszenie do udziału w Projekcie edukacyjno - zawodowym 'Śląskie. Zawodowcy'

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Izbą Rzemieślnicza i Partnerami zapraszają Uczniów szkół branżowych I stopnia oraz techników do udziału w projekcie „Śląskie. Zawodowcy' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Projekt ma na celu poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego i zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:
płatne staże / praktyki zawodowe w renomowanych zakładach pracy na terenie województwa śląskiego (stypendium stażowe 2 000,00 PLN - brutto);
bezpłatne kursy/ szkolenia specjalistyczne zwiększające kompetencje w zawodzie;
doradztwo zawodowe;
wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, ubranie robocze itd.).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Koordynatora Projektu, pokój nr 22, tel. (32) 259 62 61 wew. 223.
Ekspert ds. staży i praktyk zawodowych i Ekspert ds. dodatkowych kurów i szkoleń pokój tel. (32) 259 62 61 wew. 222

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach na początku września rozpoczęła działania związane z realizacją projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Nawiązujemy współpracę ze szkołami branżowymi I stopnia oraz technikami. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony Dyrektorów i nauczycieli.

Odwiedzamy szkoły i powiaty woj. śląskiego. Było nam miło spotkać się z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji Katarzyną Zöllner-Solowską Wydział Oświaty powiatu wodzisławskiego ul. Pszowska 92a 44-300 Wodzisław Śląski z Dyrektorami Szkół:
1.Zespół Szkół COGITO Technikum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Matejki 5
2.Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu; 41- 819 Zabrze ul. Franciszkańska 4
3.Zespól Szkół Ekonomiczno - Usługowych 41-800 Zabrze Plac Traugutta 1
4.Zespół Szkół Gastronomicznych im Gustawa Morcinka w Katowicach 40-382 Katowice ul. Roździeńska 25

Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i ciepłe przyjęcie. Kolejne terminy spotkań w trakcie ustalania.

Katowicka Izba Rzemieślnicza od kilku lat dążyła do zrealizowania projektu związanego z wsparciem szkolnictwa zawodowego w regionie oraz zbudowania sieci współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodach a pracodawcami.

Nasz cel został osiągnięty - od 1 września 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu 'Śląskie. Zawodowcy.'. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a Partnerami: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Krótki opis działań związanych z realizacją projektu „Śląskie. Zawodowcy”.
Tytuł projektu: „Śląskie. Zawodowcy”
Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjał edukacyjnego
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Lider Projektu: Urząd Marszałkowski
Partnerzy Projektu: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym z regionu do kluczowych potrzeb gospodarki, poprzez wypracowanie i budowanie trwałych mechanizmów i sieci współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych w województwie śląskim do 2022 roku.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców i obszarem szkolnictwa zawodowego, dotyczących zawodów i specjalizacji adekwatnych do oczekiwań uczniów i potrzeb pracodawców, które będą realną odpowiedzią na zdiagnozowane bariery.

Projekt ma być realizowany przez trzy lata, planowane rozpoczęcie wrzesień 2019 roku (2019-2022).

Z projektu skorzystać mogą:
• uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
• uczniowie techników,
• szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,
• nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

Z projektu nie mogą korzystać pracownicy młodociani, którzy mają podpisane umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Działania planowane w ramach projektu:
• organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (techników oraz szkół branżowych, szkół zawodowych) w ramach porozumień/współpracy pomiędzy partnerami oraz szkołami/organami prowadzącymi. Finansowane będą wszelkie koszty związane z organizacją stażu, w tym m.in.: koszty dojazdu, odzieży ochronnej, ubezpieczenia NNW, badania lekarskie, zakup podstawowych narzędzi/urządzeń. Uczestnikowi (Uczniowi) za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 2 000,00 zł brutto, płatne po przepracowaniu przez ucznia 150 h, wynagrodzenie dla Pracodawcy/Pracownika (uzależnione od wybranej formy wsparcia), zwrot kosztów za materiały/surowce. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach zorganizuje 4-6 tygodniowe (w wymiarze 150 h,) płatne staże zawodowe dla uczniów szkół branżowych I stopnia (dotyczy Uczniów I, II i III klasy i techników). Przygotowane zostaną indywidualne programy praktyk i staży zawodowych. Planujemy zorganizowanie zajęć w miesiącach czerwiec/lipiec/sierpień.
• Organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla Uczniów. Kursy i szkolenia będą organizowane w branżach dominujących w IR oraz zgodnie z oczekiwaniami/potrzebami Uczestników projektu, w tym: szkolenia wysokospecjalistyczne zgodnie z diagnoza potrzeb ucznia przeprowadzoną przez doradcę zawodowego. Kursy i szkolenia będą dostosowane do możliwości Uczestników tj. indywidualnych predyspozycji zgodnych z celami określonymi w IPD.
• Organizacja kursów i staży dla nauczycieli zawodu,
• Organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców.
• Zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych).

Celem utworzenia regionalnych sieci współpracy ma być stworzenie „platformy komunikacyjnej” umożliwiającej wspólne spotkania kadry kierowniczej szkół /nauczycieli przedmiotów zawodowych/doradców zawodowych z dyrektorami HR, opiekunami praktyk i staży podczas seminariów w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego kształcenia zawodowego.

2019-09-16Już wkrótce Europejski Kongres MŚP

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem przedsiębiorców, samorządowców, ludzi nauki – jednym słowem tych wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju.

O zasięgu, prestiżu i uniwersalnym wymiarze Kongresu najdobitniej mówią liczby: swoją wiedzę i kontakty biznesowe do tej pory budowało blisko 31 tysięcy osób. Tylko w ubiegłym roku w 100 panelach i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział 6000 uczestników z 39 państw z całego świata, którzy z uwagą śledzili również ofertę 110 wystawców podczas Targów Biznes Expo.

Hasłem przewodnim wszystkich Kongresów jest: Nauka — Biznes — Samorząd — RAZEM DLA GOSPODARKI.

Współpraca pomiędzy trzema środowiskami daje szansę na stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Tegorocznej edycji będzie towarzyszyło hasło: „SMART-SAFE-SOLUTIONS”. Skupimy się na innowacyjnych narzędziach wspierających rozwój firm, miast i regionów w obszarze ochrony środowiska, zdrowia, energetyki, transportu, marketingu i komunikacji cyfrowej.

Nie zabraknie także tradycyjnych tematów, takich jak edukacja, finansowanie MŚP, prawo i podatki oraz współpraca międzynarodowa.

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.ekmsp.eu (proszę nie stosować przeglądarki explorer).

2019-09-04Szkolenie z zakresu barberingu

2 września 2019 roku odbyło się szkolenie „Klasyczne fryzjerstwo męskie – barbering” organizowane przez katowicką Izbę Rzemieślniczą w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szkolenie odbyło się w Cyrulik Śląski, prowadzone przez Panią Karinę Sulik-Brol.

Podczas szkolenia Wykładowca pokazał strzyżenia włosów oraz brody z uwzględnieniem barberskich technik i metod pracy. Ćwiczenia warsztatowe odbyły na modelach fryzury: undercut, pompadour, side part, slicked back. W trakcie szkolenia zastosowano zróżnicowane metod pracy, zarówno maszynką shaver, jak i nożyczkami, trymowanie i konturowanie geometryczne różnych form zarostu oraz praca brzytwą.

2019-08-28Co nowego w funduszach - spotkanie informacyjne w Częstochowie, Bielsku-Białej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach organizują spotkania informacyjne: „CO NOWEGO W FUNDUSZACH”

CZĘSTOCHOWA 3 września 2019 roku 10:00 – 13:00 Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22
BIELSKO-BIAŁA 10 września 2019 roku 10:00 – 13:00 Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26

Przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach omówią następujące tematy:
- Wsparcie WUP dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020,
- Wsparcie dla firm oferowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,

Spotkania mają charakter nieodpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na: https://www.scp-slask.pl/wydarzenia/

Szczegółowych informacji nt. spotkań oraz oferty dofinansowań udziela
punkt kontaktowy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,
tel. 32 743 91 71/77, e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl 

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 829572 gościem.