A+ A-
2020-04-01Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące realizacji projektów EFS w czasie stanu epidemii

2020-04-01Tarcza Antykryzysowa - wsparcie ZUS

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa
w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem 'Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

2020-04-01Komunikat ZRP dotyczący pracowników młodocianych

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego do pobrania.


W opracowaniu poruszono kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.

 • Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych limitów liczby zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo,
 • Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności,
 • Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy  z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (regulacja w trakcie procedowania).

2020-04-01Od 1 kwietnia nowe obostrzenia związane z pandemią

Od 1 kwietnia obowiązują nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19

Zwracamy Państwa uwagę na obostrzenie dotyczące osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia, które mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osoba dorosłą!

Ponadto wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie zostają zamknięte.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd:

 • najważniejsza zasada to zasada dystansu: należy zachować 2 metry od drugiej osoby za wyjątkiem, gdy rodzice opiekują się dziećmi do 13. roku życia ub osobami niepełnosprawnymi
 • osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia mogą być w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą
 • ograniczenia w dostępach do parków, deptaków, skwerów, bulwarów i plaż
 • zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich
 • zamknięte zostaną wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, studia tatuażu
 • wprowadzono limit osób przebywających w sklepie: maksymalnie trzy osoby na jedną kasę, jeśli jest 5 kas to może być w sklepie 15 osób
 • na pocztach limit jest ograniczony do 2 osób na jedno okienko
 • na bazarach i targowiskach mogą stać 3 osoby do jednego straganu, stoiska
 • obowiązek zakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu
 • w weekendy zostaną zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane
 • sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie pozostaną otwarte
 • w godzinach 10-12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla osób powyżej 60 roku życia
 • zamknięte zostaną hotele i obiekty noclegowe za wyjątkiem miejsc wykorzystywanych do izolacji lub w których przebywają pracownicy
 • rozszerzona formuła kwarantanny – od dzisiaj ci, którzy zostaną poddani kwarantannie będą musieli zostać poddani całkowitej izolacji domowej albo wszyscy inni domownicy też będą musieli być poddani kwarantannie
 • odwołanie wszystkich zabiegów rehabilitacyjnych, które nie są konieczne z punktu widzenia zdrowia
 • obowiązek dezynfekcji dystrybutorów, terminali, kas samoobsługowych
 • dodatkowe wymogi w zakładach pracy. 1.5 m odległości między stanowiskami pracy oraz zapewnienie środków ochrony

Twoje bezpieczne zakupy:

 • Przed wyjściem zrób listę potrzebnych rzeczy, by w sklepie spędzić jak najmniej czasu i niepotrzebnie nie przechadzać się między półkami.
 • Do sklepu idź pieszo lub jedź własnym samochodem. Zrezygnuj z zakupów, po które musisz pojechać komunikacją publiczną.
 • Staraj się unikać dotykania czegokolwiek bez potrzeby. W miejscach publicznych nie dotykaj okolic oczu, ust i nosa, a po powrocie do domu od razu umyj ręce.
 • Warto mieć ze sobą swój koszyk czy swoją torbę na zakupy zamiast korzystać ze sklepowego koszyka czy wózka. Są czystsze.
 • Podczas zakupów i kolejki do kasy zachowaj dystans do innych osób.
 • Płać bezdotykowo
 • Pamiętaj, że ekrany kas samoobsługowych, klawiatury do wpisywania kodu PIN są najbardziej brudne. Jeśli nie możesz wstukiwać liczb kostką palca (mniejsza szansa, że w ten sposób dotkniesz twarzy brudną częścią ręki), to warto mieć ze sobą płyn antybakteryjny i po wyjściu ze sklepu go użyć.
 • Przestrzegaj też zasady odstępu wobec pracowników sklepu, w tym także od kasjerek w trakcie pakowania zakupów.
 • Pamiętaj, że ludzie najczęściej dotykają w sklepach np. uchwytów szaf chłodniczych. Jeśli ich dotykasz, użyj płynu antybakteryjnego.
 • Rękawiczki jednorazowe nie są rozwiązaniem, bo, jeśli nie potrafisz ich odpowiednio zdjąć, możesz się zakazić tym, co na nich zbierzesz.
 • Zdejmując rękawiczki, należy złapać jedną za brzeg i wywrócić ją wewnętrzną stroną na wierzch. Zdjętą rękawiczkę chwyć ręką w rękawiczce i identycznie zdejmij drugą. W ten sposób pierwsza rękawiczka znajdzie się wewnątrz drugiej. Zdjęte rękawiczki wyrzuć do zamkniętego kosza i dokładnie umyj ręce wodą z mydłem lub detergentem zawierającym minimum 60-procentowy alkohol. Po powrocie do domu umyj warzywa i owoce, zdejmij folię i opakowania z jedzenia i je wyrzuć. Umyj też ręce.
 • Jeśli zastanawiasz się, czy dobrze umyjesz kurczaka na obiad, pamiętaj, że gotowanie i pieczenie (60 st. C przez 30 min.) zabija wirusy na mięsie czy innych produktach surowych.
 • Staraj się jednak tak zaplanować zakupy, by wychodzić do sklepu jak najrzadziej. #zostańwdomu to najskuteczniejszy sposób na powstrzymanie rozszerzania się koronawirusa.
 • Pamiętaj, że możesz też robić zakupy z dostawą, a restauracje będą Ci wdzięczne, jeśli kupisz swoje ulubione dania na wynos.

 

 

2020-03-30Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy - pandemia COVID-19

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości została zaproszona przez Pana Marcina Krupę, Prezydenta Miasta Katowice, do prac przy stworzeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy.
Głównym celem Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy jest utrzymanie firm oraz zachowanie miejsc pracy w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu (plik do pobrania).

2020-03-29Kryzysowy Punkt Konsultacyjny IR w Katowicach

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm zrzeszonych w naszej organizacji, decyzją Zarządu IR został utworzony Kryzysowy Punkt Konsultacyjny IR w Katowicach.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 Nasi eksperci będą udzielali bezpłatnych zdalnych konsultacji z zakresu kwestii finansowych, bankowych, podatkowych, kredytowych, szkolnictwa zawodowego.

Aktualnie bieżących konsultacji udzielają Pracownicy Izby:
Pan Grzegorz Miketatel. 515 974 307, 515 037 312,
Pani Anna Piecuch tel. 660 781 181 (w sprawach finansowo-księgowych),
Pani Laurencja Krenzeltel. 515 037 309 (w sprawach związanych z oświatą i kształceniem zawodowym),
Pani Monika Dudek tel. 515 037 305 (w sprawach związanych z projektami unijnymi),
Pani Bożena Tarapacz tel. 515 037 310 (m.in. w sprawie kursów pedagogicznych),
oraz Pani Natalia Mól tel. 537 507 376 (w sprawach organizacyjnych).

Wszystkie kwestie wymagające dodatkowych prawnych konsultacji, będą przekazywane kancelarii prawnej, która bezpłatnie dla członków naszej organizacji, będzie udzielała porad.

Z Kancelarią Prawną można się skontaktować od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00 pod numerem telefonu 606 104 122.

2020-03-28Powołanie Zespołu Antykryzysowego oraz inne bieżące działania Izby - złagodzenie gospodarczych skutków pandemii

26 marca 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie - wideokonferencja z udziałem Członków Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Głównym celem wideokonferencji było omówienie bieżących działań katowickiej Izby Rzemieślniczej w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa COVID- 19, przedstawienie propozycji działań wspomagających Rzemieślników oraz firm sektora MŚP.

Na wstępie prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu, omówił wypracowane w ostatnich dniach dokumenty oraz powołane sztaby kryzysowe:
Apel Śląskiego Rzemiosła – wystosowany do Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pana Mateusza Morawickiego, Prezesa Rady Ministrów,
• Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, zaprosił Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach do udziału w pracach kapituły Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, w ramach którego Izba ma m.in. wystosować swoje stanowisko dotyczące prób złagodzenia gospodarczych skutków pandemii.

Powołany został Zespół Kryzysowy przy katowickiej Izbie Rzemieślniczej, w skład którego wchodzą:
• prof. Jan Klimek – Prezes Zarządu,
• Pan Henryk Michalik – Wiceprezes,
• Pan Ryszard Genge – Wiceprezes oraz Przedstawiciel Izby w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego,
• Pan Jan Witkowski – Wiceprezes,
• Pan Jerzy Weindich – Członek Zarządu,
• Pan Grzegorz Miketa – Dyrektor Naczelny,
oraz Pani Natalia Mól.

Prof. Klimek zwrócił również uwagę na konieczność nowelizacji Strategii Rozwoju Rzemiosła Śląskiego na lata 2020-2025 w związku z aktualną kryzysową sytuacją.

Prof. Jan Klimek ogłosił również, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach powołała Kryzysowy Punkt Konsultacyjny. W ramach działania Punktu Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechach / Izbie mieliby możliwość bezpłatnych zdalnych konsultacji z zakresu kwestii finansowych, bankowych, podatkowych, kredytowych. W ciągu najbliższych dni działanie Kryzysowego Punktu Konsultacyjnego zostanie zorganizowane bardziej szczegółowo.

Aktualnie bieżących konsultacji udzielają Pracownicy Izby:
Pan Grzegorz Miketa tel. 515 974 307, 515 037 312,
Pani Anna Piecuch tel. 660 781 181 (w sprawach finansowo-księgowych),
Pani Laurencja Krenzel tel. 515 037 309 (w sprawach związanych z oświatą i kształceniem zawodowym),
Pani Monika Dudek tel. 515 037 305 (w sprawach związanych z projektami unijnymi),
Pani Bożena Tarapacz tel. 515 037 310 (m.in. w sprawie kursów pedagogicznych),
oraz Pani Natalia Mól tel. 537 507 376 (w sprawach organizacyjnych).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o Państwa zaangażowanie w przygotowanie wspólnych postulatów śląskiego rzemiosła - proszę o rozpowszechnienie prośby katowickiej Izby Rzemieślniczej wśród Państwa Członków. Proszę o przesyłanie Państwa propozycji postulatów, próśb, pytań, pomysłów na złagodzenie gospodarczych skutków pandemii drogą elektroniczną na adres e-mail izba@ir.katowice.pl w terminie do poniedziałku, 30 marca 2020 roku.

2020-03-26ODWOŁANIE Konkursu BHP Bezpiecznie od startu

KOMUNIKAT w sprawie odwołania prac związanych z organizacją Konkursu BHP „Bezpiecznie od Startu', którego finał zaplanowano w Warszawie w dn. 20.05.2020 roku

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji z przykrością informujemy, że planowana XX edycja konkursu nie odbędzie się w zaplanowanych terminach.

Ustalenie to wynika z trwającej pandemii koronawirusa, która zmusiła do zastosowania szeregu ograniczeń, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania. Z oczywistych więc względów nie mogą być, w najbliższym czasie, organizowane eliminacje regionalne, które kończyłby finał w Warszawie.

Sytuacja nadzwyczajna zmusza do podjęcia decyzji stawiającej zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, a także wszystkich innych osób zaangażowanych organizacyjnie, na pierwszym miejscu Informujemy też, że w dogodnych już warunkach, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy podejmiemy prace organizacyjne, jednakże należy zakładać, że w tym roku Konkurs nie odbędzie się.

2020-03-24Apel Śląskiego Rzemiosła - dotyczy pandemii koronawirusa

Apel Śląskiego Rzemiosła

2020-03-23Legalizacja dokumentów w Związku Rzemiosła Polskiego na czas epidemii

PONIŻEJ KOMUNIKAT ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO W WARSZAWIE:

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (koronawirusa), w celu zminimalizowania ryzyka zachorowań, od dn. 19 marca br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

Dokumenty przeznaczone do legalizacji należy przesłać pocztą. W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników:
- wypełniony wniosek o legalizacje/uwierzytelnienie;
- koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki;
- kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/

Z uwagi na zawieszenie transportu lotniczego i wstrzymanie przez Pocztę Polską przyjęć przesyłek do niektórych krajów, w przypadku korespondencyjnego złożenia wniosku o legalizację z zagranicy, uprzejmie prosimy o śledzenie informacji na stronie Poczty Polskiej. ZRP będzie odsyłać dokumenty za granicę w miarę istniejących możliwości.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1057762 gościem.