A+ A-
2021-04-15Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że od 19 kwietnia br. Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu (Dz. U. Poz. 701 Rozporządzenie MEN z dnia 15 kwietnia 2021r. §2: ust.2 pkt3 ppkt4 w brzmieniu: „4) branżowych szkół I stopnia –w odniesieniu do uczniów klas III branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”

 

Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

 

 

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

 

Zachęcamy Państwa do śledzia strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, na której zamieszczane są bieżące informacje związane z stanem epidemicznym COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka


Pełna treść informacji znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia?fbclid=IwAR3Pv5OQWZMSf74DOuP5XLQQb-ZWkVPI_XYCpMJhyPY6vZK960EI6jbppr0


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2021-04-15Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach otrzymała komunikat ze Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie dotyczący powrotu pracowników młodocianych klas III.

Proszę o zapoznanie się z treścią przekazanego komunikatu:

Izba Rzemieślnicza

wszystkie

 

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do decyzji ministra edukacji odnośnie przedłużenia  obowiązujących zasad ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, które odnoszą się do terminu  18 kwietnia br. -  Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - uprzejmie informuje  o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom III klas branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Oznaczać to będzie, że młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  i  będący uczniami III roku nauki w najbliższym tygodniu powinni stawić się u pracodawców w wyznaczone dni,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

Oficjalny Komunikat w tej sprawie ukaże się na stronie resortu edukacji – dlatego proponujemy śledzenie stronę:  www.men.gov.pl

 

Pojawiły się też sygnały,  iż od następnego tygodnia wszyscy uczniowie - młodociani pracownicy  powrócą do realizacji programu praktycznej nauki zawodu  - jednakże decyzje rządowe w tej sprawie zapadną, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, pod koniec przyszłego tygodnia.

 

2021-04-14Przedłużenie obostrzeń od 18 kwietnia 2021 roku z wyjątkami

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja, na której minister zdrowia, Adam Niedzielski, poinformował, że obowiązujące obostrzenia epidemiczne zostają przedłużone dla całego kraju, z pewnymi wyjątkami,  do 25 kwietnia 2021 roku.
Ze względu na wydolność służby zdrowia i troskę o życie obywateli, zadecydowano o przedłużeniu większości obostrzeń do 25 kwietnia. W zakresie hoteli i noclegów dotychczasowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać do 3 maja włącznie. Od 19 kwietnia będą otwarte żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dozwolony będzie także sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu z pewnymi ograniczeniami.


Dotychczasowe obostrzenia przedłużono do niedzieli, 25 kwietnia 2021 r.

Handel – ograniczenia

 • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.
 • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:  

 • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 • 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny – w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne  pozostają zamknięte.

Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Kultura – wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.


https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami


2021-04-09Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 18 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

 

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach uprzejmie informuję, że w dniu 08 kwietnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (Poz. 651) o przedłużeniu do dnia 18 kwietnia 2021 roku obostrzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dotyczy pracowników młodocianych).

Rozporządzenie MEiN

2021-04-07Przedłużenie obostrzeń do dnia 18 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja, na której Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że obowiązujące obostrzenia epidemiczne zostają przedłużone dla całego kraju do 18 kwietnia 2021 roku.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „KPRM Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO max. PLACÓWKI HANDLOWE, TARG, POCZTA os. 20 m2 HANDEL 1os./15m2-w sklepach do 100 m2, 1 Os./20m2 w sklepach powyżej 100 m2 SALONY URODY zamknięte centra galerie handlowe (z wyjątkami) wielkopowierzchniowe sklepy meblowe budowlane PRZEDSZKOLA ŻŁOBKI SPORT zamknięte zakłady kosmetyczne, fryzjerskie salony urody zamknięte opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny służb porządkowych działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego”

https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-obostrzenia-decyzja-rzadu-konferencja-prasowa-adama-niedzielskiego-7-kwietnia-5062381

https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/photos/a.208428164652/10159580141469653/?type=3

 

2021-04-06Zapytanie ofertowe nr 18/11.2.3/RPO/2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(zakresy oferty): Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje dla 25 Uczestników projektu w zakresie:

L.p.

Szkolenie zawodowe

Planowana liczba

(uczestników)

Min. Liczba godzin

 

Lokalizacja realizacji szkolenia 

1

Nowoczesne techniki koloryzacji

3

18

 IR Katowice/szkoła Zabrze

2

Strzyżenie męskie,  techniki barberskie

 

2

18

 IR Katowice/szkoła Zabrze

3

Spawanie metoda MIG/MAG   

Część I  - Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (131)

Część II - Spawanie metodą MAG - złącza ze spoinami pachwinowymi blach (135)

.

3

265

Zabrze

4

Barista z elementami Art Coffee

1

32

Rydułtowy

 

5.

SEP

1

20

Wodzisław Śląski

6.

Operator koparko ładowarki

5

134

Wodzisław Śląski

7.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

3

 

Racibórz

 

Data opublikowania ogłoszenia: 31 marzec 2021

Ogłoszenie nr 2021-4086-40674

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40674

 

2021-03-31Organizacja pracy Izby Rzemieślniczej MŚP w okresie Świąt Wielkanocnych

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 2 kwietnia br. (Wielki Piątek) Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach będzie nieczynna.
Przepraszamy za utrudnienia.
Zapraszamy do kontaktu od 6 kwietnia br. 

2021-03-27Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy- zmiany od 29 marca 2021 roku

Szanowni Państwo,
z dniem 29 marca 2021 roku wprowadzone zostają nowe obostrzenia 
dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021
wprowadzone zostają ograniczenia związane z pracą stacjonarną przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
 
Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Poz. 561 z dnia 26 marca 2021r
W uzasadnieniu do wskazanego Rozporządzenia jest zapis pkt 3.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

link do uzasadnienia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12345102/katalog/12775344#12775344

link do Rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

 

 

2021-03-25Nowe obostrzenia w walce z pandemią obowiązujące od 27 marca 2021 roku

Szanowni Państwo,
W związku z wystąpieniem Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, informujemy, że wprowadzono nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa:

 • Zamknięte zostają wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, powyżej 2 tys. m2
 • Limity w sklepach: w obiektach do 100 m2 - 1 osoba na 15 m2; w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 20 m2
 • Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte
 • Żłobki i przedszkola zamknięte. Wyjątek: dzieci medyków i służb porządkowych
 • Limit w kościołach: 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra
 • Obiekty sportowe zamknięte. Dostępne jedynie dla sportu zawodowego
 • Rekomendacja pracy zdalnej.


Termin obowiązywania: 27 marca- 9 kwietnia 2021 r.

Prosimy śledzić informacje na stronach rządowych:
https://www.gov.pl/web/premier
https://www.gov.pl/web/koronawirus


2021-03-23Uroczyste obchody Święta Rzemieślników w Bytomiu i Tychach w dniu 20 marca 2021 roku

Szanowni Państwo,

19 marca obchodzono Święto Rzemieślników i Stolarzy. Z tej okazji Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu oraz Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach (Sekcja spożywcza) zaprosiły przedstawicieli Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości do udziału w uroczystej Mszy Świętej z okazji święta patronalnego. W uroczystościach wzięli udział: Prezes Izby Rzemieślniczej MŚP, prof. Jan Klimek oraz Dyrektor Naczelny, Grzegorz Miketa. Dziękujemy również za uczestnictwo w tym podniosłym wydarzeniu Pani Marszałek Województwa Śląskiego, Izabeli Domogale, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Halinie Biedzie oraz  Zastępcy Prezydenta Miasta Bytom, Michałowi Biedzie.
Wszystkim zgromadzonym w tym dniu podczas uroczystości-Przyjaciołom Rzemiosła-dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia galerii:
Msza św. Bytom
Msza św. Bytom
Msza św. Bytom
Msza św. Bytom
Msza św. Bytom

Msza św. Tychy
Msza św. Tychy
Msza św. Tychy
Msza św. Tychy
Msza św. Tychy

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1184128 gościem.