A+ A-
2019-04-16XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu BHP Bezpiecznie od Startu

W dniu 15 kwietnia 2019 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach odbył się etap wojewódzki XIX Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Do konkursu przystąpiło 19 młodocianych pracowników zgłoszonych przez Cechy Rzemiosł Różnych z Bytomia, Jastrzębia Zdroju, Katowic, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia oraz z Żor.

Laureatami XIX Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy – etap regionalny zostali:

1 miejsce: Amelia Wójcik (zgłoszona przez Cech z Wodzisławia Śląskiego)
uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Jastrzębiu Zdroju, klasy II w zawodzie Fryzjer
mistrz szkolący: Krzysztof Knesz „Le Cler” Salon Fryzjerski w Jastrzębiu – Zdroju.

2 miejsce: Łukasz Miensopust (zgłoszony przez Cech z Raciborza)
uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik w Raciborzu, klasy I w zawodzie Elektryk
mistrz szkolący: Marcin Taszka „El Mar”, Zakład Usług Elektroinstalacyjnych w Tworkowie.

Finał Konkursu, do którego zostali zgłoszeni nasi laureaci odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie przy ul. Miodowej 14 (Pałac Chodkiewiczów).

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

2019-04-08WAŻNE! Zmiana terminu Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie KUCHARZ

W imieniu Komitetu Głównego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów zostaje zmieniony termin turnieju na 24,25,26 kwietnia 2019 roku. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia wynikające ze zmiany terminu wydarzenia.

2019-04-08XXVI Wielka Gala z udziałem Pana Prezydenta RP, Andrzeja Dudy

Gratulujemy wszystkim Laureatom i Firmom Nagrodzonym podczas XXVI Wielkiej Gali katowickiej Izby Rzemieślniczej!

„Honorową I Złotą Statuetkę Firma z Jakością” otrzymał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

„Rzemieślnikiem Roku 2018” został Pan Ryszard Genge, Właściciel firmy Moto-Test z Zabrza.

Pan Mieczysław Kucharski, Właściciel Hotelu i Restauracji Marysin Dwór został wyróżniony Szablą im. Jana Kilińskiego - Najwyższym Odznaczeniem Rzemieślniczym.

Pan Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odznaczył medalem 'Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS' Pana Krzysztofa Dzikowskiego oraz Pana Jerzego Skrzypczyka.

11 firm zostało wyróżnionych nagrodą „Firma z Jakością”, Statuetkę „Firma z Jakością - Nagroda Specjalna” otrzymali Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Organizator Targów Piekarniczych, Cukierniczych i Lodziarskich SweetTARGI, 4 firmy zostały wyróżnione nagrodą „Wiarygodny Lider Biznesu”, nagrodziliśmy również 7 wielopokoleniowych „Firm Rodzinnych”, podziękowaliśmy również 4 Przyjaciołom środowiska rzemieślniczego województwa śląskiego, wręczając im Statuetki „Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła”.

Tegoroczna edycja Wielkiej Gali odbyła się w roku Jubileuszu 25-lecia pełnienia przez prof. Jana Klimka funkcji Prezesa Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Dziękujemy Pani Sabinie Klimek oraz Panu Krzysztofowi Respondkowi za prowadzenie XXVI Wielkiej Gali - 'Jesteście Rzemieślnikami - prawdziwymi ARTYSTAMI w swoim fachu' - powiedziała Pani Beata Białowąs, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Muzyczną gwiazdą wieczoru był Andrzej Sikorowski wraz z córką Mają Sikorowską i Zespołem SIKOROWSCY. Dla Gości wystąpił również Piotr Bugzel - polski Elvis Presley, półfinalista pierwszej edycji programu Mam Talent.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XXVI Wielkiej Gali autorstwa Pana Ireneusza Dorożańskiego na oficjalnym profilu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości na Facebooku (link).

2019-04-03Już w sobotę XXVI Wielka Gala

Już w sobotę, 6 kwietnia 2019 roku, spotkamy się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, żeby poznać najlepsze firmy województwa śląskiego, które zostaną uhonorowane nagrodami w kategoriach: Firma z Jakością, Wiarygodny Lider Biznesu, Firma Rodzinna.

Jak co roku, jednej Osobie zostanie przyznany prestiżowy tytuł „Rzemieślnika Roku”.

Tegoroczna Wielka Gala odbywa się w roku Jubileuszu 25-lecia pełnienia przez prof. Jana Klimka funkcji Prezesa Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej, dlatego jest nam wyjątkowo miło, że wspólnie spędzimy ten wieczór, pielęgnując wieloletnie rzemieślnicze tradycje.

2019-04-03Zmarł ś.p. Kazimierz Furczoń - Współtwórca Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów baca oraz juhas

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Kazimierza Furczonia, Współtwórcy oraz Pełniącego Funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej katowickiej Izby Rzemieślniczej dla zawodów bacy oraz juhasa.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

2019-03-26Minister Edukacji Narodowej o oświacie zawodowej w katowickiej Izbie Rzemieślniczej

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie Państwa informuje, że 26 marca 2019 roku (wtorek) w Katowicach odbył się organizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Śląski Kongres Zawodowy.

Celem Kongresu było między innymi: upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy, przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami oraz prezentacja możliwości finansowania tej współpracy, popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie.

Regionalne Kongresy Zawodowe odbywały się w miesiącu marcu br. w całym kraju. Składały się z dwóch elementów tzw. wydarzenia regionalnego oraz spotkania z udziałem przedstawicieli rzemiosła i innych partnerów, poświęconego problematyce wdrażania zmian w organizacji kształcenia zawodowego oraz ustaleń wynikających z zawartego w dniu 29 stycznia 2019 roku Porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, a w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu.

W ramach Śląskiego Kongresu Zawodowego odbyło się spotkanie Pani Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministertwie Edukacji Narodowej z przedstawicielami śląskiego środowiska rzemieślniczego. Celem spotkania było podjęcie dyskusji na temat wdrażania zmian, podjętych w ustawach prawo oświatowe oraz o systemie oświaty. W trakcie wizyty Pani Minister porozmawialiśmy również o współpracy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W trakcie spotkania Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią podpisanego porozumienia:
porozumienie strona 1
porozumienie strona 2
porozumienie strona 3

2019-03-04XIX Edycja Konkursu 'Bezpiecznie od Startu' - bank pytań

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że organizuje etap regionalny XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
regionalny w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 – w siedzibie Izby,
ogólnokrajowy w dniu 22 maja 2019 roku – w siedzibie ZRP w Warszawie.

Zgodnie z punktem II ppkt. 3 Regulaminu Konkursu Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:
problematykę prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
tematy z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej,
tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych uczestników drogą e-mailową na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej w terminie do 31marca 2019 roku. Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych tel. (32) 259 62 61 wew. 222, 223, e-mail: izba@ir.katowice.pl.

do pobrania:
Regulamin Konkursu do pobrania oraz karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1)
Bank Pytań
Pierwsza pomoc przedmedyczna osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy (pytania)

2019-03-01XXVI Gala 'Sukces na Śląsku' Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów

1 marca 2019 roku w Filharmonii Śląskiej odbyła się 16. Gala 'Sukces na Śląsku' organizowana przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów. Podczas uroczystego wydarzenia podsumowane zostały osiągnięcia środowiska menedżerskiego w 2018 roku.

Podczas wydarzenia prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, został uhonorowany nagrodą 'Zasłużony dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego'. Prof. Jan Klimek został nagrodzony m.in. za przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, najwyższe kwalifikacje menedżerskie oraz bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem menedżerskim.

Laureatem Gali w kategorii 'Menedżer roku 2018 na Śląsku - Mała Firma Rodzinna' został Pan Jakub Wyciślik, Właściciel firmy F.H.U. Keja z Rudy Śląskiej, Członek Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej. Pan Jakub Wyciślik został nagrodzony m.in. za najwyższy kwalifikacje menedżerskie, stały innowacyjny rozwój firmy, dbanie o stałe doskonalenie kadry pracowniczej oraz działalność społeczną w środowisku menedżerskim.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom Gali 'Sukces na Śląsku'!

2019-03-01Kurs Pedagogiczny w marcu 2019 roku

Zapraszamy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć został ustalony na 25 marca 2019 roku na godz. 15.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do e-mailowego lub telefonicznego zgłaszania swojego udziału w kursie. Osoba do kontaktu: Bożena Tarapacz - tel. 32/259 62 61 do 5, wew. 103, e-mail: bozena.tarapacz@ir.katowice.pl 

2019-03-01Zimowe Igrzyska w Zakopanem

Już po raz kolejny, w dniach 24-25 lutego 2019 roku, młodzież Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej I Stopnia w Katowicach brała udział w VI Zimowych Igrzyskach Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych w Zakopanem.

Nasza młodzież brała udział w konkurencjach łyżwiarstwa szybkiego, które odbyły się na lodowisku Centralnego Ośrodka Sportu. Rozgrywki odbyły się w kategorii chłopców i dziewcząt. O zwycięstwie decydowała suma 2 przejazdów na dystansie 100m i 400m. W kategorii dziewcząt I miejsce uzyskała Aleksandra Szweda, a III miejsce Małgorzata Pojda, natomiast wśród chłopców II miejsce zajął Dawid Kopiec.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami oraz dyplomami. W czasie dwudniowego pobytu w polskiej stolicy Tatr młodzież miała okazję wybrać się na skocznię narciarską Wielką Krokiew oraz słynne Krupówki.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 829534 gościem.