A+ A-
2020-05-13Dotyczy zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych wystawianych przez pracodawców do szkół

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w odpowiedzi na często pojawiające się pytania dotyczące wystawiania przez pracodawców zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych uprzejmie informuje, że Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1], w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty został wprowadzony obowiązek zwolnienia pracownika młodocianego przez pracodawcę ze świadczenia pracy. Przepis ten obowiązuje z mocą od dnia 12 marca 2020 roku.

W odniesieniu do przepisów związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych[2], w wyniku klasyfikacji rocznej również uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem do średniej ocen wlicza się roczną ocenę klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć praktycznych, a w przypadku klasyfikacji końcowej do średniej ocen wlicza się ocenę końcową uzyskaną z zajęć praktycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, pracodawcy, u których realizowane są zajęcia praktyczne w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wystawiają ocenę roczną za okres faktycznej realizacji nauki zawodu, przekazując ją dyrektorowi szkoły w terminie umożliwiającym klasyfikację ucznia.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczniowie ci uzyskują roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, o której mowa w art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (za faktyczny okres realizacji nauki zawodu[3].

Przypisy:
[1]art. 1 pkt 14 w związku z art. 15f (Dz.U. poz. 568).
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 373).
3 § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 657).

Przygotowana informacja oparta została na podstawie opinii przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

2020-05-12Analiza wpływu pandemii COVID-19 na stan firm rzemieślniczych w województwie śląskim - badanie katowickiej Izby Rzemieślniczej

Panująca od marca 2020 roku epidemia koronawirusa w Polsce popchnęła wielu przedsiębiorców nad skraj przepaści – przedsiębiorcy z dnia na dzień stracili możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym zdobywania jakichkolwiek środków do życia. Do katowickiej Izby Rzemieślniczej, od samego początku wprowadzania obostrzeń, docierały dramatyczne głosy rzemieślników, informujące o ich pogarszającej się sytuacji. W odpowiedzi na apele przedsiębiorców z prośbą o pomoc, katowicka Izba Rzemieślnicza wykonała szereg działań, m.in. przeprowadziła badanie Analiza wpływu pandemii COVID-19 na stan firm rzemieślniczych.

Zachęcamy do pobrania (kliknij) i zapoznania się z wynikami przeprowadzonej w dniach 5-9 maja 2020 roku ankiety, w której respondenci (rzemieślnicy, przedsiębiorcy z województwa śląskiego) oceniali m.in. aktualną kondycję swojej firmy, branży, wskazywali największe trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz deklarowali, jak długo są w stanie zachować płynność finansową.

2020-05-10Bezpłatne szkolenie - Zarządzanie sobą i techniki komunikacji 20 maja o 11:00

Czy możliwe jest wyeliminowanie 'złodziei czasu'? Jak zawsze wykonywać zadania w terminie i nie zostawać w pracy po godzinach? Skuteczne ZARZĄDZANIE SOBĄ, krok po kroku, na co dzień, pomaga w osiąganiu celów zawodowych.

Jak rozmawiać, by być zrozumianym? Badania wskazują, że sukces biznesowy w 85% zależy od umiejętności komunikowania się, a 1/4 nieporozumień w pracy wynika z błędów komunikacji. Dzięki zastosowaniu TECHNIK KOMUNIKACJI, budowanie relacji z klientem, pracownikiem, będzie łatwiejsze, a Ty będziesz lepiej zrozumiany.

W ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów.

Trzecie szkolenie online odbędzie się 20 maja 2020 roku (środa) o godzinie 11:00.

Rejestracja na szkolenie na stronie: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf-mhrD8vGdVqUaQr3argPLZrfvmO8bXt

Podczas trzeciego webinaru prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym skupią się na ZARZĄDZANIU SOBĄ oraz TECHNIKACH KOMUNIKACJI

web 20 maja

2020-05-07NIEAKTUALNE Oferta pracy - Asystent Dyrektora Naczelnego

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Dyrektora Naczelnego.

Praca w Izbie to szansa na zdobycie doświadczenia w jednej z największych organizacji samorządu gospodarczego w województwie śląskim, zajmujemy się m.in. potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych, promocją kształcenia branżowego, realizujemy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz organizujemy eventy dla Przedsiębiorców.


Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie lub wyższe
• dobra znajomość programów i aplikacji biurowych, mile widziana znajomość Mac OS (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
• mile widziane prawo jazdy kat. B
• komunikatywna znajomość języka angielskiego
• wysoka kultura osobista

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat
• możliwość rozwoju zawodowego
• pracę w godzinach od 7:30 – 15:30

Zakres obowiązków:
• Obsługa spotkań biznesowych, prowadzenie kalendarza i dziennika korespondencyjnego
• Obsługa strony internetowej i profilów w mediach społecznościowych
• Przygotowywanie pism urzędowych, prezentacji,
• Wykonywanie innych czynności związanych z pracą działu: tworzenie baz danych, reprezentowanie katowickiej Izby Rzemieślniczej na Targach Pracy, Kongresach oraz innych eventach branżowych
• Dbanie o wizerunek Izby
• Rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonej pracy
• Ścisłe i terminowe rozliczanie powierzonych zadań
• Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy
• Prowadzenie dokumentacji wg rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na następujący adres e-mail: ksiegowosc@ir.katowice.pl 

2020-05-07Fundusz Górnośląski rozpoczął przyjmowanie wniosków o unijne Pożyczki Płynnościowe POIR

Fundusz Górnośląski rozpoczął przyjmowanie wniosków o unijne Pożyczki Płynnościowe POIR przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego i opolskieo.

Podstawowe parametry pożyczki to:
- Maksymalna wartość pożyczek do 15 mln złotych
- Okres spłaty do 6 lat
- Oprocentowanie 0%
- Możliwość karencji w spłacie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
- Możliwość wakacji kredytowych
- Brak opłat i prowizji
- Pieniądze można przeznaczyć na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej, a także na wynagrodzenia pracowników oraz uregulowanie należności u kontrahentów.

Szczegółowe informacje: https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczka-plynnosciowa-poir/ 
fgsapl

2020-05-06NIEAKTUALNE Ogłoszenie o pracę - Specjalista ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych.

Praca w Izbie to szansa na zdobycie doświadczenia w jednej z największych organizacji samorządu gospodarczego w województwie śląskim, zajmujemy się m.in. potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych, promocją kształcenia branżowego, realizujemy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz organizujemy eventy dla Przedsiębiorców.

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie lub wyższe
- dobra znajomość pakietu MS Office w tym szczególnie MS Word i MS Excel
- mile widziane prawo jazdy Kat. B

Oferujemy:
- umowę o pracę na pełny etat
- możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycie doświadczenia
- pracę w godzinach od 7:30 – 15:30

Zakres obowiązków:
- wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów kandydata do egzaminu czeladniczego/mistrzowskiego/sprawdzającego
- prowadzenie Sprawozdawczości Działu Oświaty
- wykonywanie innych czynności związanych z pracą działu: tworzenie baz danych, odszukiwanie i wydawanie dokumentów archiwalnych, reprezentowanie katowickiej Izby Rzemieślniczej na Targach Edukacji oraz innych imprezach oświatowych, przygotowanie i obsługa konkursów branżowych i BHP uczniów w rzemiośle organizowanych przez IR itp.
- dbanie o dobre imię i wizerunek Izby
- rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonej pracy
- ścisłe i terminowe rozliczanie powierzonych zadań
- kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy
- zadania wynikające z realizacji projektu 'Śląskie.Zawodowcy'


APLIKUJ - WYŚLIJ SWOJE CV
OkAnuluj

2020-04-301 maja - Dzień Świętego Józefa Rzemieślnika

1 maja, w dniu Święta Pracy, obchodząc wspomnienie Świętego Józefa - patrona ludzi pracy, rzemieślników, podkreśla się szczególną rolę pracy w życiu i rozwoju każdego człowieka. 

Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, w tych trudnych gospodarczo czasach, składają wszystkim rzemieślnikom, pracownikom firm rzemieślniczych, przedsiębiorcom, życzenia osobistej i zawodowej pomyślności.

Mamy nadzieję, że Państwa codzienna ciężka praca w rzemiośle będzie należycie doceniona oraz wynagradzana, a wykonywaniu zawodu towarzyszyć będą nieustająca satysfakcja oraz duma z bycia RZEMIEŚLNIKIEM. 

2020-04-29Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 22 sierpnia 2019r.) (pełna treść do pobrania)

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia oferenta
Załącznik nr 4. Wzór umowy
Załącznik nr 5. Klauzula informacyjna RODO

2020-04-29 Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020

Lokalizacja: Miasto Katowice

Część 2 Zapytania ofertowego

  1. Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezek

40-748 Katowice ul. Fijewskiego 19/1

data wpływu – 08.05.2020 rok, oferta złożona e mailowo, nr zarejestrowanej oferty 673/P/2020

Uzasadnienie: Złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia (całkowita kwota brutto wskazana przez Oferenta wynosi: 9 000,00 PLN)

2020-04-27Zarządzanie Czasem - BEZPŁATNE szkolenie online 6 maja 2020 roku o godzinie 11:00

Umiejętność ZARZĄDZANIA CZASEM należy do najbardziej przydatnych kompetencji miękkich. Każdy z nas ma dokładnie tyle samo czasu – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, można jednak nauczyć się nim zarządzać bardziej EFEKTYWNIE i PRODUKTYWNIE.

W ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów. Drugie szkolenie online odbędzie się 6 maja 2020 roku (środa) o godzinie 11:00.

Rejestracja na szkolenie na stronie: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModu-vrDIiGt2oT2nYk21WxIdYGnhrVF75

Podczas drugiego webinaru prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym skupią się efektywnym zarządzaniu czasem.

2020-04-26Webinar Śląski Pakiet dla Gospodarki dla Rzemiosła 29 kwietnia 2020 roku o 10:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium Śląskiego Funduszu Rozwoju dotyczącym Śląskiego Pakietu dla Gospodarki dla Rzemiosła, dedykowanym specjalnie dla członków katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Webinarium odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 10:00.

W trakcie spotkania online omówione zostanie 5 filarów pomocowych dla przedsiębiorców odczuwających skutki obecnej sytuacji epidemicznej spowodowanej koronawirusem:
I FILAR - pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego
II FILAR - wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy
III FILAR - wsparcie bezzwrotne - inwestycje w MŚP wraz z uproszczeniami dla MŚP
IV FILAR - samorządowe działania wspierające
V FILAR - 'wejścia kapitałowe' zwiększające zaangażowania inwestorów w regionie

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1057770 gościem.