A+ A-
2020-11-19KATOWIZJE 2020-firma społecznie odpowiedzialna KONKURS dla MMŚP

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w projekcie Miasta Katowice oraz agencji kreatywnej 19Południk, który ma na celu wyłonienie liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs ma wyróżnić firmy, które tworzą przestrzeń i warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, pomimo aktualnej, globalnej sytuacji i wyzwań biznesowych z nią związanych.

 

Jest wiele czynników, dzięki którym miasto może się rozwijać. Jednym z nich jest wspieranie mieszkańców przez lokalne przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Posadzenie drzew czy wybudowanie skatepark’u w jednej z dzielnic Katowic? A może program stażowy dla podopiecznych placówek pieczy zastępczej? Każdy ma swoją wizję na to jak zmienić stolicę Śląską na lepsze.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz: KLIK do dnia 6 grudnia 2020 r. Wyróżnione zostaną trzy projekty, po jednym z każdej kategorii (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://rawaink.katowice.eu/katowizje/ oraz w Regulaminie: KLIK

 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Karoliny Moskal

PR & media relations manager

tel. +48 725 517 566

karolina.moskal@19poludnik.pl

2020-11-18Zapytanie ofertowe nr 12/11.2.3/RPO/2020

 

Zapytanie ofertowe nr 12/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r). 


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników
(Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16420

 

2020-11-10 Skyhacks Business Weekend 13-15 listopada 2020 roku

 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy do udziału w niecodziennym wydarzeniu. skyhacks Business Weekend to multievent technologiczny składający się z 3 części wynikających z potrzeby rozwoju, inspiracji i edukacji. Celem tego wydarzenia jest promocja wdrażania nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz sztucznej inteligencji.  Zależy nam na upowszechnianiu uczenia maszynowego, czyli powszechnego machine learning wśród przedstawicieli sektora przemysłowego i produkcyjnego w województwie śląskim.
Poniżej zaproszenie do rejestracji:
Zaproszenie skyhacks Business Weekend

13 listopada 2020

Część 1: 10.00 - 12.00

Polska, Województwo Śląskie, Przemysł, Ludzie i możliwości - przedstawimy potencjał regionalnej współpracy, zasoby województwa i kraju oraz najważniejsze wyzwania w transformacji przemysłowej regionu.

Część 2: 13.00 - 14.30

Innovation Day by Plug and Play Tech Center Vienna - przedstawimy akcelerator Plug and Play, jego cele i zadania oraz 3 projekty biznesowe w fazie rozwoju, które są adresowane właśnie do branży przemysłowej.

13-15 listopada

Część 3: Hackathon

Przygotowane są dwa równoległe Hackathony. Pierwszy to konkurs adresowany do programistów z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Drugi hackathon jest adresowany dla przedsiębiorczych i kreatywnych osób oraz startupów na każdym poziomie rozwoju, które chciałby zaprezentować swój pomysł, skonsultować go z mentorami i wraz z nimi ocenić jego potencjał.


2020-11-10I Ogólnopolskie Dyktando z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zbiża się rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. Warto zrobić coś dobrego w tym wyjątkowym dla naszej Ojczyzny dniu. Dzielimy się z Państwem propozycją uczczenia tego wydarzenia, które jednocześnie będzie miało wymiar akcji charytatywnej. Serwis edukacyjny dyktanda.pl organizuje I Ogólnopolskie Dyktando z okazji Święta Niepodległości, które odbędzie się w najbezpieczniejszy obecnie sposób, czyli wyłącznie przez Internet.


Ideą tego wydarzenia jest wykazanie się znajomością języka 
polskiego, a także zbiórka środków na cel charytatywny lub społeczny. Im więcej osób dołączy do akcji, czyli napisze Dyktando w dniu 11 listopada 2020 r., tym większa pomoc trafi do potrzebujących. Maksymalnie przekazane może zostać wsparcie sięgające aż 10 tysięcy złotych!

Wzięcie udziału w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości jest bezpłatne, a każdy uczestnik to jedna złotówka przekazana przez organizatora na wybrany cel.

Każdy z uczestników ma możliwość zgłosić ważny dla niego cel charytatywny lub społeczny. Może to być np. pomoc dla osoby chorej, albo zaopatrzenie w komputery do zdalnej nauki dzieci z ubogich rodzin.


O tym, kto otrzyma zgromadzone fundusze, zadecydują uczestnicy Dyktanda 
w drodze głosowania. Każdy, kto napisze Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2020 r., będzie dysponował 1 głosem. Osoby, które uzyskają w dyktandzie najlepsze wyniki, zostaną nagrodzone zwielokrotnioną siłą głosu - dzięki temu będą miały większy wpływ na wynik głosowania. Do udziału w Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości zapraszamy nie tylko dorosłych, ale również uczniów szkół średnich i podstawowych. Za przygotowanie treści dyktand, dostosowanych do wieku uczestników, odpowiadają wybitni językoznawcy, m.in. prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego oraz prof. dr hab. Mariusz Rutkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Zapisać się na dyktando oraz zgłosić cel społeczny lub charytatywny 
można na stronie: https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci

2020-11-10Projekt 'Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości'

Szanowni Państwo,

 

Otrzymaliśmy informację, która szczególnie zainteresuje firmy z branży turystycznej i sektora żywności. Jednocześnie informujemy, że Izba Rzemieślnicza nie jest partnerem projektu i wszystkie informacje dotyczące zasad jego funkcjonowania otrzymają Państwo od Kondynatora. Dane kontaktowe zamieszczono na końcu wiadomości.

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.


Projekt jest skierowany do
mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora
ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski.

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

 

Rekomendowanymi formami wsparcia są SZKOLENIA.

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k.

Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

Tel. 789 446 760, 22 208 23 73

e-mail: zywnosc@akademiamddp.pl

2020-11-10Projekt 'Kompetencje dla budownictwa' I i II edycja, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

br />
Szanowni Państwo,
 
Otrzymaliśmy informację skierowaną głównie do branży budowlanej, którą przekazujemy do Państwa wiadomości. Wszystkich informacji udzielają koordynatorzy projektu. Adres strony internetowej i telefon kontaktowy podano na końcu wiadomości. Izba Rzemieślnicza nie jest partnerem projektu, więc nie zna szczegółów dotyczących procesu.

 KDK Info Sp. z o.o.  realizuje projekt „Kompetencje dla budownictwa” I i II edycja, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”
 
I edycja projektu realizowana jest w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2021.
 
II edycja projektu realizowana jest w okresie od od 01.04.2020 do 30.09.2022.
 
Projekt jest skierowany do MŚP oraz ich pracowników z sektora budownictwa (PKD F) z całej Polski.
 
Celem I edycji projektu jest podniesienie do końca czerwca 2021, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w następujących obszarach tematycznych:
−             dekarz
−             betoniarz-zbrojarz
−             montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
−             kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym
−             sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
−             umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling)

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia oraz studia podyplomowe.
 
Wartość dofinansowania do usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom.
Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów usługi.
W ramach projektu Przedsiębiorcy mogą otrzymać aż 16 000,00 zł  wsparcia na realizację usług rozwojowych dla siebie i swoich pracowników.
 
Celem II edycji projektu jest podniesienie do końca września 2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w następujących obszarach tematycznych:
−             Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie;
−             Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW;
−             Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 PRK;
−             Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 PRK i wyżej
Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia językowe – branżowe (w tym on-line) szkolenia zawodowe, specjalistyczne oraz zakończone egzaminem państwowym i uprawnieniami SEP oraz szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie.
 
Wartość dofinansowania do usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom.
Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów usługi.
W ramach projektu Przedsiębiorcy mogą otrzymać aż 7 800,00 zł  wsparcia na jednego pracownika, przeznaczone na realizację usług rozwojowych.
 
Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia).
 
Jak skorzystać z usług rozwojowych z dofinansowaniem?
Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz zasad rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://akademiabudowlana.com.pl/ oraz pod numerem telefonu 501 815 636.
 

 

2020-11-10Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o umożliwienie kontynuacji zajęć praktycznych


Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o umożliwienie kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych. Treść kominikatu znajduje się poniżej:

W związku z wydłużeniem od najbliższego poniedziałku okresu zawieszenia funkcjonalności jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych I stopnia, na kolejne dwa tygodnie, Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki z propozycją, aby w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870), podjętym na podstawie art. 30b ustawy Prawo oświatowe - wprowadzić zapis mówiący o tym, że uczniowie szkół branżowych I stopnia, którzy zajęcia praktyczne mają zorganizowane na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w te dni tygodnia, które wynikają ze szkolnego planu nauczania. Pod warunkiem, że u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podobne rozwiązania i decyzje podjęto w odniesieniu do uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych. Dokonana zmiana treści art. 15f ustawy dopuszcza możliwość realizacji zajęć praktycznych przez młodocianych pracowników, którzy dokształcają się w systemie pozaszkolnym. Dlatego młodzież, która dokształca się w szkole, ale naukę realizuje w systemie zdalnym również nie powinna zostać pozbawiona możliwości praktycznej nauki zawodu, zorganizowanej u pracodawców.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pisma  TUTAJ

Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego znajdą Państwo na stronie: https://zrp.pl/kategoria/aktualnosci/

2020-11-09Informacja dotycząca refundacji wynagrodzenia młodocianego pracownika


Szanowni Państwo,
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że:

zgodnie z art. 15f ustawy  dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1842.)

 

- w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy - do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej  w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej.

 

Zgodnie z zapisem w ustawie jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu pracownikpwi wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację-to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie.

 

WYCIĄG Z USTAWY:  Art.15f.

1.W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

 

Informujemy też, że wobec nieostrego zapisu w spec ustawie,  sprawa była konsultowana z resortem pracy, które potwierdziło, że pracodawca może, ale nie jest prawnie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia.

Oczywiście takie podejście dotyczy wyłącznie okresu na który ustalane są w/w wyjątkowe regulacje.

2020-11-06Najczęściej zadawane pytania do MEN w sprawie nauczania zdalnego


Szanowni Państwo,
przekazujemy do wglądu przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nauki w trybie zdalnym.
Link:
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

2020-11-04Przedłużenie kształcenia w trybie zdalnym do 29 listopada br. oraz dodatkowe zmiany


Szanowni Państwo,

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych–wynikające z Prawa Oświatowego. Nie dotyczy pracowników młodocianych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.  

Wsparcie 500+ dla nauczycieli

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł. w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość.

Wkrótce szczegółowo poinformujemy o sposobie wypłacania świadczenia.

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

Kształcenie zawodowe

Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Wprowadzamy również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy. Zajęcia byłyby realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Pełną treść komunikatu można znaleźć:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
https://www.monitorpolski.gov.pl/D2020000196001.pdf

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1184148 gościem.